O NAMA

ZU stomatološka ambulanta "Dr Stajčić", opremljena je modernim stomatološkim aparatima i materijalima u skladu sa evropskim standardima, nudeći sve stomatološke usluge i prateći najnovija naučna istraživanja iz domena opšte stomatologije, oralne hirurgije i implantologije.

Mr sci dr stom. Aleksandar Stajčić
specijalista oralne hirurgije i implantologije

Dr Aleksandar Stajčić. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu odsjek stomatologija u Banjaluci. Nakon diplome 2002. godine zapošljava se kao asistent na katedri oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu odsjek stomatologija.

Specijalistički ispit iz oralne hirurgije položio je 2007. godine. Sve vrijeme se naučno i stručno usavršava iz oralne hirurgije i implantologije kako kod nas tako i u inostranstvu. Objavio je više naučnih radova u stručnoj literaturi. Magistrirao 2009. godine na temu "Ispitivanje stanja parodoncijuma zuba u kojih je rađena apikotomija u odnosu na vrstu mukoperiostalnog režnja".

Dr stom. Aleksandra Stajčić Bijelić

Dr Aleksandra Stajčić. Diplomirala 2008. godine na Medicinskom fakultetu odsjek stomatologija Univerziteta u Banjaluci. Trenutno na specijalizaciji iz ortopedije vilica (ortodoncije).

Dr stom. Tanja Biljanović

Dr Tanja Biljanović. Diplomirala 2010. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

SADA NA NOVOJ LOKACIJI
Jevrejska 58, Banja Luka
(kod Ekonomske škole)
051/961-200
RADNO VRIJEME
pon-pet: od 09-19h
subota: od 09-13h
radno vrijeme